ניתן לבקר בנכס בתאריכים הבאים:

יום שני     11/10/21 בשעה 15:30 עד 18:00

יום שלישי 12/10/21 בשעה 15:30 עד 18:00

יום ששי    15/10/21 בשעה 11:00 עד 12:00

יום שלישי 19/10/21 בשעה 17:00 עד 18:00

יום ששי    21/10/21 בשעה 11:00 עד 12:00

התמחרות, ככל שתתקיים, תתבצע ביום 28/10/2021 בשעה 16:00 במשרד רפאלוב ושות'.

תיקון טעות סופר בשומה - הדירה פונה לכיוונים דרום ומערב. 

צו מינוי כונס.pdf

שמאות (1).pdf

הצעה (1).pdf

מכתב כוונות בנק הפועלים.pdf

טיוטת הסכם מכר.pdf