בעמוד זה ניתן לבקש הצעת מחיר עבור:

מסמכי רשם החברות:

  • תרגום נוטריוני של תעודת התאגדות בחולון
  • תרגום נוטריוני של תעודת שינוי שם של חברה בחולון
  • תרגום נוטריוני של מסמכי התאגדות בחולון
  • ועוד...

מהם מסמכי התאגדות:

מסמכי התאגדות הם המסמכים הרשמיים הנדרשים על פי חוק כדי להקים תאגיד או חברה. הם כוללים בדרך כלל:

  • תזכיר התאגדות - מסמך המפרט את שם התאגיד, מטרותיו, הון המניות שלו ופרטים נוספים.
  • תקנון - מסמך הכולל את חוקי התאגיד, הזכויות והחובות של בעלי המניות והדירקטוריון.
  • פרוטוקול - פרוטוקול האסיפה הכללית הראשונה של בעלי המניות שבה הוחלט על הקמת התאגיד.
  • אישור רישום התאגיד ברשם החברות או השותפויות.
  • אישור על ניהול ספרים כחוק.
  • אישור על ניכוי מס במקור.

מסמכי ההתאגדות הם הבסיס החוקי להקמת התאגיד ולפעילותו, ולכן הם חיוניים מאוד.

לצורך ביצוע פעולות משפטיות בחו"ל יש צורך בתרגום נוטריוני של המסמכים הנ"ל ו/או מי מהם.


תרגום תעודת התאגדות מאנגלית לעברית, תרגום תעודת התאגדות מעברית לאנגלית, תרגום נוטריוני של תעודת התאגדות לשפות שונות
תרגום תעודת חברה מאנגלית לעברית, תרגום תעודת חברה מעברית לאנגלית, תרגום נוטריוני של תעודת חברה לשפות שונות
תרגום תעודת שינוי שם של חברה מאנגלית לעברית, תרגום תעודת שינוי שם של חברה מעברית לאנגלית, תרגום נוטריוני של תעודת שינוי שם לשפות שונות
תרגום מסמכי התאגדות מאנגלית לעברית, תרגום מסמכי התאגדות מעברית לאנגלית, תרגום נוטריוני של מסמכי התאגדות לשפות שונות
תרגום מאנגלית לעברית, תרגום מעברית לאנגלית, תרגום נוטריוני לשפות שונות
תרגום נוטריוני של מסמכי חברה בחולון, תרגום נוטריוני של מסמכי תאגיד במרכז, תרגום נוטריוני של מסמכי תאגיד בבת-ים, תרגום נוטריוני של מסמכי תאגיד בראשון לציון, תרגום נוטריוני של מסמכי תאגיד באינטרנט, תרגום נוטריוני של מסמכי תאגיד אונליין

חזרה ל- רשימת אישורים נוטריונים - רשימת מסמכים לתרגום נוטריונימלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר לתרגום נוטריוני של מסמכי חברה

*
*
*
*
 
 
*