תנאי שימוש


השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד. 

המידע המופיע באתר הינו כללי ולא מתאים לעניינו של המשתמש.

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי.

מענה לשאלות / פניות של המשתמש, הינו כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי, בוודאי שאינו תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

המשתמש מוותר בזה על כל טענה או תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, כנגד כל עובד במשרד עו"ד רפאלוב ושות, לרבות כנגד עורכי הדין, בגין כל נזק שייגרם למשתמש בעקבות השימוש במידע באתר זה.