פרוטוקול בית משפט:

פרוטוקול בית משפט הוא מסמך משפטי המכיל את הרשומות וההחלטות של דיונים שהתרחשו בבית משפט. פרוטוקול זה מהווה תיעוד של התהליכים המשפטיים וההליך המשפטי שנערכו במהלך הדיון.

למעשה, פרוטוקול בית משפט מהווה רשומה של האירועים שהתרחשו במהלך הדיון. הוא כולל את טענות הצדדים, העדויות, ההחלטות וכל התיעוד משפטי אחר במהלך הדיון.

למה צריך לתרגם פרוטוקול בית משפט באמצעות נוטריון?

כאשר רוצים להציג לבימ"ש או לרשות ממשלתית כלשהי פרוטוקול או פס"ד בשפה זרה, יש צורך להמציא תרגום נוטריוני של פסק דין או תרגום נוטריוני של פרוטוקול, לשפה הרשמית באותה מדינה.

כמו כן, לעיתים יש צורך לקבלת חותמת אפוסטיל על פרוטוקול המתורגם נוטריונית או פסק דין מתורגם נוטריונית, הן מבית המשפט והן ממשרד הפנים וכיוצ"ב, זאת כדי שאפשר יהיה לעשות שימוש בפרוטוקול המתורגם ע"י נוטריון או בפס"ד הנוטיריוני בהליכים שונים במדינת היעד

תרגום פרוטוקול בית משפט מאנגלית לעברית, תרגום פרוטוקול בית משפט מעברית לאנגלית, תרגום נוטריוני של פרוטוקול בית משפט לשפות שונות

חזרה ל- רשימת אישורים נוטריונים - רשימת מסמכים לתרגום נוטריוני


מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר לתרגום נוטריוני של פרוטוקול בית משפט

*
*
*
*
 
 
*