מקרקעין - דירות קניה ומכירה

מקרקעין מוגדרים בישראל בחוק המקרקעין כ- קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה, חיבור של קבע או חיבור זמני.

בעלות במקרקעין היא זכות להחזיק במקרקעין ולעשות בהם כל עסקה לפי דין או לפי הסכם הבעלות על מקרקעין כוללת את העומק שמתחת לפני הקרקע (מחצבים), וגם בתחום שמעל הקרקע למעט מעבר מעל הקרקע. מקרקעין קרויים גם נִכְסֵי דְלָ‏א נָ‏יְדֵי (ובראשי תיבות נדל”ן) משום חוסר היכולת להזיזם ממקומם, להבדיל ממיטלטלין – נכסים שניתן להעבירם ממקום למקום.

לנוכח הבעיות הרבות בעסקאות מקרקעין חובה להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום.


עסקאות במקרקעין, בתמורה או ללא תמורה (במתנה) הן לא דבר של מה בכך. מה ידוע לך על הערת אזהרה? מס שבח? מס רכישה? חריגות בניה? היתר בניה? טופס 4? בית משותף? תשריט? משכנתא? משכון? התחייבות להימנע מביצוע עסקה? שרשרת הסכמים? חברה משכנת? טאבו? היטל השבחה? שמאות? עיקול? כינוס? קרקע חקלאית? אדמת מולק? הסכם שיתוף?...


קונה או מוכר/ת דירה? 

אל תעשו זאת ללא קבלת ייעוץ משפטי ומקצועי.


קניית או מכירת דירה, היא לא רק חתימה על חוזה, היא הרבה מעבר.  


לייעוץ ראשוני ולקביעת פגישה - צור קשר