עבירות מין

עבירות המין מוגדרות בחוק העונשין וכן בחוק למניעת הטרדה מינית. עבירות אלו כוללות את העבירות שלהלן:

אונס  – בעילת אישה שלא בהסכמתה  / בהסכמתה שהושגה במרמה / בהיותה  קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה / תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית / תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

יש לשים לב למונח “בעילה” - שהכוונה היא החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה.

בעילה אסורה בהסכמה – בעילת קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לבועל / בעילת קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין / בעילת אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

הידעת? “תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם”

מעשה סדום – “החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם”, נחשב כעבירת מין כאשר נעשה הוא נעשה באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים / באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה / באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות. 

בעבירות מין בהתאם לחוק העונשין ו/או החוק למניעה הטרדה מינית, נכללים בין היתר, העבירות שלהן:

יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

מעשה מגונה

מעשה מגונה בפומבי

סחיטה באיומים לבצע מעשה בעל אופי מיני

הצעות חוזרות / התייחסויות חוזרות לאדם בעלות אופי מיני ו/או מבזה ו/או משפיל

יש לדעת כי עבירת מין היא עבירה פלילי ועוולה אזרחית, כאשר בגין עבירת מין ניתן להעמיד לדין את התוקף על העבירה הפלילית, שעונשה הוא מאסר בפועל, והקורבן אף רשאי לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם לו, לעיתים גם ללא הוכחת נזק כלשהו.

כיצד נוכל לעזור?

עוד בטרם החלה החקירה בעניין עבירות מין, או בכל עבירה שהיא, על החשוד להיוועץ עם עו”ד המתמחה בתחום. הגרסה הראשונה אותה מוסר החשוד במשטרה היא זו שהתווה את הבסיס להמשך החקירה כנגדו.

לעיתים מתוך לחץ, החשוד מוסר גרסה שקרית או שאינה מדוייקת. דווקא גרסה זו תעמוד לו לרועץ בעת קיום ההליך הפלילי נגדו.

החשוד צריך לדעת מה לומר, כיצד לומר וחשוב מכל על מה לעמוד במהלך החקירה.

משרדנו כאן כדי לעזור בכל אלו.


לקביעת פגישה - צור קשר