רשלנות מקצועית / רשלנות רפואית

רשלנות מקצועית / רפואית פירושה מתן שירותים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, כאשר סטייה זו גרמה נזק ללקוח, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו.

רשלנות מקצועית היא סוג מסוים של רשלנות. תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. באופן כללי, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבע מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות. הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה.

דיני הנזיקין, ובתוכם עוולת הרשלנות, מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. הבחנה זו משמעותית בנוגע לתחום הספציפי בו מיוחסת הרשלנות כלפי הנתבע, כיוון שבאופן עקרוני מטרת בעל המקצוע היא לסייע ולא להזיק ללקוח

עם זאת, אם תימצא רשלנות, יינתן פיצוי גם בהיעדר כוונה לפגוע.

הרשלנות המקצועית מיוחסת לבעל מקצוע, כגון עו”ד / מהנדס / רואה חשבון ועוד, אשר פעלו בניגוד לחובתם אם באופן רשלני ואם באופן מכוון. כך לדוגמא כאשר עו”ד פועל באופן שעו”ד זהיר בתחומו לא היה נוהג, יש בכך כדי להוות רשלנות, אשר אם תוכח, תחייב את עוה”ד בתשלום פיצוי בגובה הנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מפעולותיו

עניין של רשלנות מקצועית של עו”ד, נדון בתיק שייצג משרדנו, ובו חוייב עוה”ד לשלם ללקוח המשרד מאות אלפי שקלים – יוסף יוסופוב נ’ עו”ד שפיק דרבאשי

רשלנות רפואית בחוק הישראלי הרשלנות הרפואית אינה מקבלת הגדרה עצמאית בחוק הישראלי, אלא מבוססת על ההגדרה הכללית של עוולת הרשלנות המופיעה בפקודת הנזיקין (נוסח חדש).

כיצד נוכל לעזור

נפגעת מרשלנות מקצועית או רשלנות רפואית? פנה אלינו לקבלת ייעוץ