03 Mar
03Mar

כבר כמה ימים שואלים אותי, "תגיד רפאל, הרב שהקליט את ישראל בכר לא עבר על החוק בזה שהוא הפר את החיסיון? זה לא פלילי מה שהרב עשה?" למי שלא זוכר או לא שמע, מדובר ביועץ של בני גנץ ושל מפלגת כחול לבן, שדיבר עם הרב שלו ובמהלך השיחה "לכלך" על בני גנץ, וגם ציטט מישהי מקורבת לגנץ שאמרה מה היא חושבת עליו – לא מחמיא בכלל.

מישהו הקליט את השיחה – ויש טוענים שהרב הקליט.

ההקלטה שודרה בפריים טיים, בכל אמצעי התקשורת וברשתות החברתיות – וכאן התחילו השאלות.

אחרי הפרסום הראשון, חלקים הרבה יותר דרמטיים פורסמו מחלק אחר של ההקלטה, אבל אלו גרפיים מידי כדי להעלות בפוסט זה!!

אז תנו לי להרגיע את אלו ששאלו, ואת אלה שעדיין תוהים.

באחד הפרקים של סיינפלד, איליין סיפרה לרב היהודי פרטים אינטימיים. הרב לא חשב פעמיים ופרסם את הדברים במלואם בתוכנית הטלוויזיה שלו.

ומה אומר החוק בישראל?

סעיף 51 לפקודת הראיות, קובע: "כהן דת אינו חייב למסור עדות על דבר שנאמר לו בוידוי ואשר גילויו אסור עליו לפי דיני דתו".

החוק מעניק ל"כהן דת" זכות אישית לחיסיון של דבר שנאמר לו בוידוי. החיסיון הוא של כהן הדת, ולכן המתוודה לא יכול לוותר על החיסיון ולגרום לכהן הדת לגלות את תוכן הוידוי, אך כהן הדת יוכל לעשות כן. כלומר, כהן הדת יכול בכל זמן ובכל שלב לוותר על החיסיון ולספר את הדברים שנאמרו לו, אלא אם כן הדבר "אסור עליו דיני דתו"!

אבל רגע, האם רב יהודי הוא "כהן דת"?

בית המשפט העליון דן בשאלה זו בע"א 761/88 פרידמן נ' פרידמן, פ"ד מב(4) 505 (להלן הלכת פרידמן) 

בהלכת פרידמן דובר בהודאה שמסרה האישה באוזני רב, שערך ניסיונות להחזרת שלום הבית בין בני הזוג, על שקיימה יחסי מין עם גבר אחר, ובהסתמך על עדות הרב, קיבל ביהמ"ש המחוזי את הודאת האישה כמוכחת. בתשובה לשאלת הרב, האם אין לו חיסיון בקשר לדברים שנמסרו לו ע"י האישה בעת טיפולו, השיב לו ביהמ"ש כי "אין לו חיסיון כאמור וכי סעיף 51 לפקודת הראיות אינו ישים" (עמ' 508), ושמע את עדות הרב בענין.

כלומר בהלכת פרידמן נקבע שהרב הוא לא "כהן דת". משכך דברים שנאמרים לו, לא חוסים תחת חיסיון.

אם אתם רוצים שהדברים יישארו חסויים, דברו עם עו"ד / רופא / פסיכולוג או "כהן דת" שבהתאם לדיני הדת שלו, הוא מחוייב לשמור את הדברים בסוד ולא לגלות אותם.

כאשר הדברים באמת חשובים, תחתמו על הסכם סודיות.

הכתבה באתר YNET

החלק הראשון של ההקלטה שפורסמה

החלק השני של ההקלטה שפורסמה
לייעוץ או לקביעת פגישה צור קשר

טלפון: 03-6830030

פקס: 03-6830080

adv.rafaelov@gmail.com