27 Jul
27Jul

כמה מאיתנו חתמו על הסכם תיווך בבלעדיות, ובסופו של יום שילמו למתווך דמי תיווך למרות שהמתווך לא היה הגורם היעיל לעסקה? ולמה לפחד מתביעות מצד מתווכים?

לקוח רצה למכור דירה, פרסם אותה כמה חודשים ללא הצלחה מרובה. 

מתווך אחד מיני רבים, הצליח לשכנע את הלקוח שביכולתו לגרום ל- מכירת דירה בתל אביב ואף ל- מכירת דירה בחולון ובעצם בכל מקום, בעסקה מהירה, אבל רק אם הלקוח יחתום על הסכם תיווך בבלעדיות. לאחר לא מעט שכנועים הלקוח הסכים וחתם על הסכם תיווך ועל הסכם בלעדיות

המתווך הזמין שמאות לדירה, וגם הציג קונה פוטנציאלי ל- רכישת דירה, אבל לא היתה התקדמות משמעותית עם הקונה הפוטנציאלי. משכך, הלקוח החליט למכור את הדירה למישהו אחר, שראה את הדירה לפני החתימה על הסכם התיווך. 

לא עברו מספר ימים עד שהמתווך דרש את דמי התיווך ש"מגיעים לו". המתווך הפנה להסכם עליו חתום הלקוח, שם צוין לעניין תשלום דמי תיווך, שהלקוח ישלם – ואני מצטט: "וזאת בכל מקרה אם ההסכם ייחתם במהלך תקופת הבלעדיות - אפילו יימכר שלא באמצעות המתווך." לכן, טען המתווך, בגלל שהלקוח מכר את הדירה במהלך תקופת הבלעדיות, הלקוח מחויב לשלם את מלוא דמי התיווך. 

בנסיבות, הצעתי ללקוח לדחות את דרישת המתווך ולא לשלם. 

או אז, המתווך הפעיל עו"ד ששלח מכתב דרישה שבו "איים" שאם הלקוח לא ישלם למתווך 56,160 ₪, תוגש נגד הלקוח תביעה אסטרונומית ע"ס 126,160 ₪!! 

ושוב בהמלצתי, הלקוח דחה את הדרישה לתשלום דמי התיווך. 

לא עברו מספר שבועות והמתווך הגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות על סך "מוקטן" של כ- 22,000 ₪! 

היום, במהלך פגרת בית משפט, התקיים הדיון, אליו זומנתי כעד, ורק נציין שלבקשת הלקוח, ערכתי את כתב ההגנה שלו, שם נטען בין היתר, שהסעיף עליו הוחתם הלקוח – לא חוקיוהמתווך לא היה הגורם היעיל למכירת הדירה של הלקוח, ומכל אלו לא מגיע למתווך דמי תיווך. 

השופט קרא את כתב התביעה ואת כתב ההגנה ומיד "הבין את התמונה". במשך כמעט שעה, השופט ניסה להסביר למתווך שלמרות החתימה של הלקוח על הסכם התיווך, ולמרות הסכם הבלעדיות, למתווך אין סיכוי לזכות בתיק! המתווך לא הסכים והשופט אפילו דפק על השולחן בעצבים, ולאחר מכן שלח את הצדדים לגישור, באולם דיונים סמוך. 

במהלך הגישור שוב הוסבר למתווך שלא מגיע לו כלום והוא יפסיד בתביעה, אבל לפנים משורת הדין, ובשביל להימנע מדיון נוסף ובזבוז זמן אדיר, הלקוח הסכים לשלם למתווך סכום "בערכי מטרד" בסך 3,000 ₪. המתווך שהבין כבר שאין לו שום סיכוי - הסכים. 

בסופו של יום בית המשפט קיבל את העמדה לפיה מתווך שאיננו הגורם היעיל לא זכאי לקבל דמי תיווך, וכן שהסעיף הספציפי בהסכם התיווך – לא חוקי!