09 May
09May

"נקדים אחרית לראשית ונציין כי מצאנו לקבל את בקשת הנאשמים למחיקת סעיפי כתב האישום הנוגעים לרכיב אי ביצוע הפקדות לחשבון הפיקדון".  

תיק נוסף, בו משרדנו הביא לזיכוי נאשם בטענת הגנה מן הצדק / מחיקת סעיפי אישום

מחיקת סעיפי אישום הוא תהליך משפטי שבו נמחקים סעיפים מכתב האישום שהוגש נגד נאשם. מחיקה זו יכולה להתרחש במספר סיטואציות, בין היתר: 

  • במהלך הליך שימוע מול הרשות התובעת: אם עורך דינו של הנאשם מצליח לשכנע את הרשות התובעת בהגנות העומדות לנאשם וכיוצ"ב, הדבר יכול להוביל למחיקת סעיפים מכתב האישום או למנוע הגשת כתב אישום.
  • לאחר הגשת כתב האישום: עורך דין יכול להציג טיעונים שמצדיקים את מחיקת סעיפים מכתב האישום.

כאשר סעיפים מכתב האישום נמחקים, הדבר מקל על האשמה, מביא לשינוי כתב האישום ויכול במקרים מסויימים להביא לביטול כתב אישום. עם זאת, נדרש סיוע משפטי מעורך דין פלילי מנוסה. 

ראה החלטה בעניין מחיקת סעיפי אישום