11 Jun
11Jun

מעביד הגיש תביעה כנגד העובד.

המעביד טען שבידיו הקלטות בהן נשמע העובד מודה כי גנב מקופת העסק, מדי יום כ- 1,000 ₪ (300 - 400 ₪ במזומן ועוד 2 פקטים של סיגריות בשווי של כ- 600 ₪). עוד טען המעביד כי ברשותו צילומי וידאו בהם נצפה העובד מכניס את ידו לתוך הקופה ומוציא שטר מגולגל בתוך ידו.

התביעה שהגיש המעביד, כללה רכיב של גניבה ממעביד בסכום של 341,000 ₪ ובנוסף רכיבים שונים כגון הוצאות בדיקה, חוות-דעת, השבת שכר ששולם ביתר וכיוצ"ב בסכום של כ- 80,000 ₪ נוספים, כך כסכום התביעה הועמד על כ- 420,000 ₪.

העובד הכחיש את טענות המעביד, על אף קיומם של ההקלטות וצילומי הווידאו וסיפק הסבר. כמו כן, העובד הגיש תביעה שכנגד המעביד, בה תבע שכר עבודה שלא שולם, רכיבי שכר שונים, פיצויי פיטורים, הוצאת דיבה ועוד.

בקדמי המשפט, בי"ד לחץ על העובד להסכים לפשרה, בעוד הוא לא חוסך את דעתו ופונה לעובד בזו הלשון: "במידה ולאחר שמיעת הקלטות, וצילומי הווידאו אגיע למסקנה שאינני מקבלת את טענות ההגנה, אני אחייב את הנתבע במלוא סכום התביעה"!! בשלב זה בית הדין הציע לנתבע לשלם למעביד 300,000 ₪. ההגנה סירבה להצעה, וביקשה להמשיך לשלב ההוכחות. 

בתום שלב הוכחות, בית הדין שב והמליץ לנתבע להסכים לפשרה, בדעה נחרצת כי בכוונתו לחייב את העובד בתשלום של מאות אלפי שקלים, והפעם כדאי לעובד להסכים לפשרה לפי 79א בסכומים שבין 120,000 ל- 180,000 ₪, כאשר כאן, בית הדין מבהיר שהוא לא מאמין לגרסת העובד.

משסרבה ההגנה להצעות הפשרה שהועלו ע"י בית הדין, ניתן צו להגשת סיכומים.

בפסק הדין, בית הדין לא חסך מהקוראים את מורת רוחו מהתנהלות הנתבע – העובד ולא חסך מלתאר את פעולות העובד בביטויים קשים, שלא הותירו מקום לספק שהעובד "ישלם"!! ולמרות זאת, בסופו של יום, בית הדין קיבל את עמדת ההגנה, ואת הטענות המשפטיות אשר הועלו על ידי ההגנה בסיכומים מטעמה, אשר החלו במילים הבאות:

"בתחילת הדיון בתיק זה, בית הדין הנכבד הודיע לצדדים, (כפליטת פה), כי הוא מעולם לא ניהל תיק כגון דא. משכך, הבא נסקור את ההלכה, והתנאים הנדרשים לצורך הוכחת תביעת המעביד, ורק על סמך אלו, יהיה על בית הדין הנכבד ליתן את פסק דינו, ולא על אף פרמטר אחר. כך, בסופו של יום, בית הדין הנכבד ידחה את התביעה, כולה, על הסף".

ואכן, בפסק-דין מנומק, בית הדין דחה כמעט לחלוטין את התביעה כולה, לא לפני שכאמור נזף בנתבע. וכך תביעה שהוגשה על סך של כ- 420,000 ₪, הסתיימה בחיוב העובד בסכום של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) פיצוי למעביד בגין עוגמת נפש.

בתביעה שהוגשה ע"י העובד, חויב המעביד בתשלום בסכום כולל של 12,500 ₪!!!
לייעוץ או לקביעת פגישה צור קשר

טלפון: 03-6830030

פקס: 03-6830080

adv.rafaelov@gmail.com