15 May
15May

ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות.

סבטלנה רכשה משקפיים ועדשות בהזמנה מיוחדת מאופטומטריסט – שהוא לקוח המשרד. 

לאחר ביצוע ההזמנה, סבטלנה החליטה לבטל את העסקה, למרות שנמסר לה שהדבר בלתי אפשרי כי מדובר בייצור מיוחד – ובעניין זה אין אפשרות לבטל. 

סבטלנה החליטה שלא לוותר, ולבטל את ההזמנה "בכל מחיר" אז היא פנתה לרשות להגנת הצרכן – שלאחר קבלת תגובת הלקוח, השיבה לסבטלנה שאין באפשרותם לעזור לה והעסקה תקפה. 

סבטלנה לא אמרה נואש והגישה תביעה קטנה כנגד הלקוח ודרשה תשלום של 9,000 ₪. בתביעתה טענה, בין היתר, שהלקוח – האופטומטריסט רימה אותה, גזל את כספה בחוסר תום לב, היא העלתה טענת עושק, וכן טענת עשיית עושר ולא במשפט. 

הלקוח דחה את כל טענות סבטלנה, וטען שלכל היותר סבטלנה טוענת לטעות בכדאיות העסקה – בגינה אין לבטל את ההזמנה. 

לאחר שהתקיים דיון והצדדים נחקרו, בית משפט לתביעות קטנות נתן פס"ד לפיו הוא מקבל את מלוא טענות הלקוח ודוחה את מלוא טענותיה של סבטלנה. על אף האמור, בית משפט לתביעות קטנות החליט לחייב את הלקוח - האופטומטריסט להשיב לסבטלנה 3,000 ₪. 

כלל ידוע הוא כי רשות ערעור על פסק דין של בימ"ש לתביעות קטנות ניתנת רק במקרים חריגים, עת נעשה לאחד הצדדים עוול קשה או כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית בדרגת חשיבות גבוהה ביותר, זאת בשל טעם של הליכי תביעות קטנות, שתכליתם בירור יעיל, מהיר ופשוט של סכסוכים. ניתן ליתן רשות ערעור גם כאשר נפלה טעות גלויה ובולטת בממצא עובדתי או ביישום הדין. 

מבחינתנו, הטעות בפס"ד זעקה לשמיים – זה לא הסכום שנפסק, אלא העיקרון המשפטי. 

לבקשת הלקוח הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קרא את הבקשה ודרש את תגובת סבטלנה. משזו התקבלה, עוד באותו היום ניתן פס"ד, בו קובע בית המשפט המחוזי שהוא מקבל את כל הטענות שלנו, ועוד קובע שהתביעה של סבטלנה נדחית על הסף - במלואה, וסבטלנה חויבה לשלם ללקוח הוצאות משפט מופחתות בסכום של 5,000 ₪.

ברכות ל- בן רפאלוב שהכין את הערעור!!

לא מרוצים מתוצאות פסק הדין? אתם צריך עו"ד להגשת ערעור. צריכים ייעוץ?  משרד רפאלוב ושות' הוא המשרד עבורכם. לא צריך לקבל החלטות פזיזות ולא נכונות. אם אתם קוראים מאמר זה, רשמו על פתק משרד עו"ד רפאלוב. בהצלחה