27 Aug
27Aug

מ’, תושבת ארה”ב רכשה חלקת קבר בשנת 2011. כאשר נפטרה חברת קדישא ביהוד סירבה לקבור אותה משני טעמים. האחד, שאין לה קבלה המעידה שהיא שילמה עבור הקבר – כ- 5,300 ₪. הסיבה השנייה היתה שבגלל ש- מ’ היא תושבת חו”ל, היא צריכה לשלם 50,000 ₪ עבור הקבורה בישראל!! כמובן שלא ניתן היה להסכים לדרך שבה המועצה הדתית מנסה להוציא כספים ממשפחתה של מ’ והכל בזמן שהם בצער וביגון רב וממתינים לקבורת מ’.

וכך, בזמן שגופת מ’ צריכה לנחות בישראל, ניהלנו הליך בהול וקיבלנו צו לקבור את מ’ בחלקה שרכשה וזאת בשלב ראשון מבלי לשלם דבר למועצה הדתית, תוך חיוב המועצה הדתית לקיים את ההלוויה והקבורה עוד היום

לצפיה בהחלטה

הזכויות לתמונה שמורות למועצה הדתית יהודלייעוץ או לקביעת פגישה צור קשר

טלפון: 03-6830030

פקס: 03-6830080

adv.rafaelov@gmail.com